whatsapp
Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Poster Sunumları

Ulusal Kongrelerde Sunulan Posterler

1. Polat Dursun, Murat Gültekin, Sertaç Esin, Güldeniz Aksan, Ali Ayhan, Endodermal Sinus Tümörünü Taklit Eden Primer Peritoneal Tuberkulozis. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya, Türkiye +
2. Murat Gültekin, Nilüfer Yiğit Çelik, Polat Dursun, Çağatay Taşkiran, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Epitelyal Over Kanserlerinde Bağırsak Rezeksiyonunun Primer Sitoredüksiyondaki Yeri: Hacettepe Deneyimi. IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya,Türkiye +
3. Polat Dursun, Gürkan Bozdag,Murat Gultekin, Ahmet Başaran, Güldeniz Aksan, Ali Ayhan, Primer Servikal Lenfoma IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs,Antalya,Türkiye+
4. Murat Gültekin, Polat Dursun, Özgür Özyüncü, M.Çoşkun Salman, Ali Ayhan. Primer Ovaryan Fibrosarkom. IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya, Türkiye+
5. M.Çoşkun Salman, Ahmet Başaran, Özgür Özyüncü, Polat Dursun, Murat Gültekin, Ali Ayhan. Serviksin Adenoid Bazal Karsinomu. IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya,Türkiye+
6. M.Çoşkun Salman, Ahmet Başaran, Polat Dursun, Özgür Özyüncü, Ali Ayhan. Bilateral Ovaryan ve Servikal Musinöz Adenokarsinom. IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya,Türkiye+
7. M.Çoşkun Salman, Mustafa Başaran, Özgür Özyüncü, Polat Dursun, Murat Gültekin Kunter Yüce, Ali Ayhan. Kadın Genital Sisteminin Senkron Primer Tümörleri:79 Olgunun Sunumu. IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya,Türkiye +
8. M.Çoşkun Salman, Özgür Özyüncü, Polat Dursun, Murat Gültekin, Ahmet Başaran, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Sekond Look Laparatomi’lerde Preoperatif CA-125’in Prediktif Değeri. IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya, Türkiye –
9. M.Çoşkun Salman, Ahmet Başaran,Tolga Güler, Murat Gültekin, Özgür Özyüncü Polat Dursun, Ali Ayhan. Takayasu Arteritli Bir Hastada Çok Yüksek CA-125 Değerleriyle Birlikte Meigs Sendromu. IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya,Türkiye +
10. Murat Gültekin, Nilüfer Yiğit Çelik, Polat Dursun, Ayşe Parlakgümüş, Çağatay Taşkıran, Güldeniz Aksan, Sertaç Esin, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Epitelyal Over Kanserlerinde Asitin Prognostik Önemi. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya. +
11. Murat Gültekin, Polat Dursun, Mehmet Sakıncı, Güldeniz Aksan, Sertaç Esin, Muşturay Karcaaltınçaba, Alp Usubütün, Deniz Akata, Lütfü Sabri Önderoğlu, Ali Ayhan. Bilateral Overyan Fibromatosis: Olgu Sunumu. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya. –
12. Polat Dursun, Murat Gültekin, Sertaç Esin, Güldeniz Aksan, Mehmet Coşkun Salman, Özgür Özyüncü, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Jinekolojik Kanserlerde Kemik Metastazları. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya.+
13. Polat Dursun, Murat Gültekin, Sertaç Esin, Güldeniz Aksan, Havva Oğuz, Nurşen Yordan, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Epitelyal Over Kanserlerinde Preoperatif Serum IGF-I ve IGFBP-3 Düzeyleri. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya.+
14. Pelin Özcan Kara, Murat Gültekin, Mehmet Fani Bozkurt, E Ceylan, Tolga Güler, Polat Dursun, Ömer Uğur, Biray Caner, Türkan Küçükali, Alp Usubütün, Kunter Yüce, Ali Ayhan.Erken Evre Serviks Kanserli Hastalarda SLN Tesbitinde Lenfosintigrafi, Mavi Boya ve İntraoperatif Gama Prob Yöntemlerinin Başarısının Karşılaştırılması. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya. +
15. Murat Gültekin, Nilüfer Yiğit Çelik, Polat Dursun, Ayşe Parlakgümüş, Çağatay Taşkıran, Güldeniz Aksan, Sertaç Esin, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Epitelyal Over Kanserlerinde Yaşın Klinik ve Patolojik Değişkenler Üzerine Etkisinin Araştırılması. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya.+
16. Sertac Esin,Polat Dursun,Mrat Gultekin,Coskun Salman,Ozgur Ozyuncu, Guldeniz Aksan,Kunter Yuce, Ali Ayhan.Postmenopozal Uterin Kanamalarda Endometrial Biopsiler. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya.+
17. Murat Gültekin, Nilüfer Yiğit Çelik, Polat Dursun, Ayşe Parlakgümüş, Çağatay Taşkıran, Güldeniz Aksan, Sertaç Esin, Mehmet Coşkun Salman, Özgür Özyüncü, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Epitelyal Over Kanserlerinde Beyin Metastazı. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya.
18. Çoskun Salman, Polat Dursun, Çağatay Taşkıran, Nilüfer Yiğit, Ali Ayhan Retroperitoneal Leiomyomatozis: Olgu Sunumu. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2002 –
19. Polat Dursun, Ahmet Basaran, Çoskun Salman, Çağatay Taşkıran, Nilüfer Yiğit, Ali Ayhan. Berrak Hücreli Endometrial Kanserin Yaygın Kemik Metastazı. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2002 –
20. Çoskun Salman, Polat Dursun, Çağatay Taşkıran, Nilüfer Yiğit, Ali Ayhan. Fallop Tüpünün Primer Nöroendokrin Kanseri: Olgu Sunumu, Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2002 –
21. Polat Dursun, Murat Gültekin, Ahmet Bayrak, Tarik Aksu. Oral Kontraseptif Kullananlarda Azalmış Serum Paraoxonase Aktivitesi: Genç Kadınlardaki Aterosklerotik Kalp Hastalıklarıyla İlişkili midir? 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Bilkent,2005 –
22. Polat Dursun, Kunter Yuce, Alp Usubütün,Ali Ayhan. COX-2 Expression in Cervical Intraepithelial Neolasia III and Squamous Cell Cervical Carcinoma and Its Correlation with Clinicopathological Variables. X. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya +
23. Gürkan Bozdağ, Murat Gültekin, Polat Dursun, Çağatay Taşkıran, Mehmet Coşkun Salman, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Endometrium Kanserli Hastalarda Preoperatif Serum Lipid Profilinin Kliniko-Patolojik Parametrelerle İlişkisi. X. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya +
24. Gürkan Bozdağ, Çağatay Taşkıran, Murat Gültekin, Polat Dursun, Mehmet Coşkun Salman, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Endometrium Kanserli Hastalarda Preoperatif SerumCa-125 Değerlerinin Lenf Nodu Metastazı ve Kliniko-Patolojik Parametrelerle İlişkisi. X. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya +
25. Polat Dursun, Esra Kuşçu,Ali Ayhan. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde Quadrivalan HPV Aşısı Yapılan İlk 103 Hastanın Demografik Profili. 11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya,Türkiye,2008 +
26. Polat Dursun, Esra Kuşçu,Ali Ayhan.Jinekolojik Kanserlerde Over Transpozisyonu. 11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya,Türkiye,2008 +
27. Polat Dursun, Murat Gültekin, Ali Ayhan.Uluslararası İndekslerde Turkiyeden Yapılan Jinekolojik Onkoloji Yayınları. 11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2008 +
28. Filiz B.Yanık, Derya Eroğlu, Esra Kusçu, Hulusi B.Zeyneloğlu, Göğşen Önalan, Polat DursunAntenatal Gebelik Takibi ve Gebelik Komplikasyonları Arasındaki İlişki. Türk Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, Antalya, Türkiye,2008 +
29. Filiz B.Yanık, Derya Eroğlu, Esra Kusçu Hulusi B.Zeyneloğlu, Göğşen Önalan, Pınar Zeyneloğlu, Polat Dursun. Term Sezaryen Doğumlarda Uygulanan Rejyonel Anestezi Tipinin Neonatal Sonuçlar Üzerine Etkisi. Türk Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, Antalya,Türkiye,2008 +
30. Polat Dursun, Ali Ayhan ve ark. (70 yazar).Türkiye’deki Servikal Sitolojik Anormallikler: Çok Merkezli Retrospektif Araştırma.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya,Türkiye,2008
31. Eralp Başer, Polat Dursun, Müge Ünlükaplan, Esra Kuşçu, Ali Ayhan Erken Evre Serviks Kanserinde Parametriyal Rezeksiyonun Sınırları Ne Olmalıdır ? Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya,Türkiye,2008

Uluslararası Kongrelerdeki Poster Sunumları

1. Polat Dursun, Murat Gültekin, Mustafa Basaran, Coskun Salman, Ozgur Ozyuncu, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Pfannenstiel vs. Midline incision for Staging of Endometrial carcinoma, ESGO-13 (European Society of Gynecologic Oncology), Brussel ( Supplement of Int J Gynecol Cancer, 2003 April) +
2. Polat Dursun, Mustafa Basaran, Murat Gültekin, Coskun Salman, Ozgur Ozyuncu, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Systematic Lymph Node Dissection in Patients Age 60 and Older, ESGO-13 (European Society of Gynecologic Oncology), Brussel (Supplement of Int J Gynecol Cancer, 2003 April) +
3. Özgür Özyüncü, Polat Dursun, Mustafa Başaran, Coşkun Salman, Murat Gültekin, Ali Ayhan. Sertoli-Leydig Cell Tumor of the Ovary: The Hacettepe Experience with 20 cases. ESGO-13 (European Society of Gynecologic Oncology), Brussel ( Supplement of Int J Gynecol Cancer, 2003 April) +
4. Tarık Aksu, Polat Dursun, Murat Gültekin, Mustafa Başaran, Coşkun Salman, Timur Gürgan. A Retrospective Evaluation of Diagnostic Laparoscopy in Patients with Chronic Pelvic Pain. 5. Turkish German Gynecology Congress in Antalya-Turkey –
5. Coşkun Salman, Polat Dursun, Mustafa Basaran, Murat Gültekin, Lütfü Önderoğlu Obstetric and pregnancy outcome in patients with gestational diabetes compared with age matched controls. ( XVII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, November 2-7, 2003 in Santiago, Chile) –
6. Polat Dursun, Coşkun Salman, Mustafa Basaran, Murat Gültekin, Lütfü Önderoğlu
7.Comparison of intrapartum complications and umbilical cord blood gases in deliveries complicated with nuchal cord: A case control study.(XVII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, November 2-7, 2003 in Santiago, Chile ) –
8. Burcu Saygan-Karamürsel, Polat Dursun, Lütfü Önderoğlu. The Outcome of Multifetal Pregnancy Reduction in a Perinatal Unit For The Period 1994-2002. 2003 ( XVII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, November 2-7, 2003 in Santiago, Chile) –
9. Polat Dursun, Ezgi Demirtas, Mustafa Basaran, Ahmet Bayrak, Hakan Yaralı. Decreased Serum Paraoxonase Activity: An Additional Risk Factor for Atherosclerotic Heart Disease in Patients with PCOS. 60th ASRM meeting in Philedelphia,2004 (Supplement of Fertil Steril, 2004 October) –
10. Polat Dursun, Murat Gultekin, Tarik Aksu, Timur Gurgan. Is the Route of ERT Important for the Mood in Hysterectomized Postmenopausal Patients? 30th British Congress of Obstetrics and Gynecology. Glasgow. U.K.,2004 –
11. Polat Dursun, Murat Gultekin, Nilufer Yigit Celik, Cagatay Taskiran, Guldeniz Aksan, Sertac Esin, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Comparison of clinico-pathologic and Survival Characteristics of Epithelial Ovarian Carcinoma with respect to Age. 10th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting, Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004. +
12. Polat Dursun, Murat Gültekin, Sertaç Esin, Mehmet Sakinci, Güldeniz Aksan, M.Coskun Salman, Özgür Özyüncü, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Bone Metastases in Gynecologic Malignancies. 10th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting, Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004. +
13. Murat Gultekin, Polat Dursun, Nilufer Yigit Celik, Cagatay Taskiran, Ayse Parlakgumus, M.Coskun Salman, Guldeniz Aksan, Sertac Esin, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Ascites: As a prognostic factor for Epithelial Ovarian Carcinomas. 10th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting, Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004. +
14. Polat Dursun, Murat Gultekin, Sertac Esin, Mehmet Sakinci, Guldeniz Aksan, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Comparison of Pfannenstiel vs. Midline Incisions in Staging of Early Stage Endometrial Carcinoma: A Prospective Study. 10th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting, Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004. +
15. Sertac Esin, Polat Dursun, Murat Gultekin, Mehmet Sakinci, M.Coskun Salman, Ozgur Ozyuncü, Doruk Katlan, Tulay Bozkurt, Guldeniz Aksan, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Endometrial Biopsies in Postmenopausal Uterine Bleedings. 10th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting, Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004. +
16. Polat Dursun, Murat Gultekin, N.Utku Dogan, Umit Otegen, Kubra Boynukalin, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Can Preoperative Serum HDL Levels Predict Recurrence of Patients With Epithelial Ovarian Carcinoma? 10th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting, Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004. +
17. Murat Gultekin, Polat Dursun, Umit Otegen, Nilufer Yigit Celik, N.Utku Dogan, Kubra Boynukalın, Kunter Yuce, Ali Ayhan. What are the Prognostic Importance of Preoperative Hemoglobin, Platelet, Albumin and LDH levels in Epithelial Ovarian Carcinoma? 10th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting, Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004. +
18. Polat Dursun, Murat Gultekin, Mehmet Sakinci, Sertac Esin, Guldeniz Aksan, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Comparison of Midline and Pfannenstiel Incision for Radical Hysterectomy with Pelvic and Paraaortic Lymphadenectomy in Cervical Carcinoma. 10th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting, Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004. +
19. Polat Dursun, Murat Gultekin, Sertac Esin, Kubra Boynukalin, Guldeniz Aksan, Havva Oguz, Nursen Yordan, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Preoperative Serum IGF-1 and IGFBP-3 Levels in Patients with Ovarian Carcinoma: Preliminary Results. 10th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting, Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004. +
20. Nilufer Yigit Celık, Murat Gultekin, Cagatay Taskiran, Polat Dursun, M.Coskun Salman, Sertac Esin, Guldeniz Aksan, Alp Usubutun, Turkan Kucukali, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Recurrences Following A Negative SLL in Patients with Epithelial Ovarian Carcinoma. 10th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting, Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004. +
21. Murat Gultekin, Cagatay Taskiran, Coskun Salman, Nilufer Yigit Celık, Polat Dursun, Sertac Esin, Guldeniz Aksan, Alp Usubutun, Turkan Kucukali, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Is There Any Place of Appendectomy as an Integral Part of Comprehensive Surgical Staging of Epithelial Ovarian Carcinoma? 10th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting, Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004. +
22. Pelin Ozcan Kara, Murat Gultekin, M.Fani Bozkurt, Emel Ceylan, Tolga Guler, Polat Dursun, Omer Ugur, Biray Caner, Turkan Kuçukali, Alp Usubutun, Kunter Yuce, Ali Ayhan. SLN Detection in Early Stage Cervical Carcinoma.10th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting, Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004. +
23. Murat Gultekin,Nilüfer Y.Celik,Cagatay Taskiran,Polat Dursun, Guldeniz Aksan,Alp Usubütün,et al.Lymphatic Metastasis in Epithelial Ovarian Carcinoma. 10th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting, Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004. +
24. Murat Gultekin,Nilüfer Y.Celik,Cagatay Taskiran,Polat Dursun, Sertac Esin, Guldeniz Aksan,Gurkan Bozdağ,Alp Usubütün,et al Upstaging in Epithelial Ovarian Carcinoma.10th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting, Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004. +
25. Polat Dursun, S. Esin, M. Gultekin, G. Aksan, T. Kucukali, K.Yuce, A. Ayhan. Endometrial stromal sarcomas: Hacettepe Experience.14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 +
26. Polat Dursun, Guldeniz Aksan, Sertaç Esin, Murat Gultekin, Turkan Kucukali, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Comparison of uterine leimyosarcomas and MMMT: Hacettepe Experience . 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 +
27. Polat Dursun, Murat Gultekin, Tolga Güler, Melih Velipaşaoğlu, Zeliha Güler, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Does increasing age associated with postoperative surgical complications in gynecological cancers?. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 +
28. Polat Dursun, Murat Gultekin, Fadime Coruh, Zehra Kocak, Melih Velipasaoglu, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Pegylated Liposomal Doxorubicine (Caelyx®) in Heavily Pretreated Platin Resistant Ovarian Carcinoma: Hacettepe Experience. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 +
29. Polat Dursun, Murat Gultekin, Alp Usubutun, Turkan Kucukali, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Comparison of Cyclooxygenase-2 (COX-2) Expression in Squamous Cell Carcinoma and Adenocarcinoma of the Cervix. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 +
30. Polat Dursun, Murat Gultekin, Alp Usubutun, Turkan Kucukali, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Comparison of E-cadherin Expression in Squamous Cell Carcinoma (SCC) and CIN 3. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 +
31. Polat Dursun, Murat Gultekin, Alp Usubutun, Turkan Kucukali, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Comparison of N-Cadherin Expression in Squamous Cell Carcinoma and Adenocarcinoma of the Cervix. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 +
32. Polat Dursun, Gurkan Bozdag, Murat Gultekin, Kubra Boynukalin, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Clinico-pathologic Charecteristics of Endometrial Cancer Patients With Respect to Age. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005+
33. Polat Dursun, Murat Gultekin, Alp Usubutun, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Loss of E-Cadherin Expression is Related with Poorer Survival and Recurrences in Cervical Squamous Carcinoma.14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005+
34. Polat Dursun, Guldeniz Aksan, Sertac Esin, Murat Gultekin, Turkan Kucukali, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Comparison of Uterine Leiomyosarcomas and Malignant Mixed Mullerian Tumors: Hacettepe Experience. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 –
35. Polat Dursun, Murat Gultekin, Tolga Guler, Melih Velipasaoglu, Zeliha Guler, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Does Increasing Age Associated with Postoperative Surgical Complications in Gynecological Cancers? 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 *
36. Polat Dursun, Kubra Boynukalin, Murat Gultekin, Melih Velipasaoglu, Zeliha Guler, Nursen Yordan, Havva Oguz, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Preoperative Serum IGF-1 and IGFBP-3 Levels in Patients with Gynecologic Malignancies. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 +
37. Polat Dursun, Murat Gultekin, Kubra Boynukalin, Melih Velipasaoglu, Zeliha Guler, Havva Oguz, Nursen Yordam, Kunter Yuce, Ali Ayhan.Preoperative Serum Levels of IGF-1 and IGFBP-3 in Cervical Carcinoma. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005+
38. Murat Gultekin, Polat Dursun, Turkan Kucukali, Kunter Yuce, Ali Ayhan. A New Staging System for Early Stage Epithelial Ovarian Cancers. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 +
39. Murat Gultekin, Polat Dursun, Arzu Saglam, Alp Usubutun, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Serosal vs. Mucosal Involvement of Appendix In Epithelial Ovarian Carcinoma: Is There Any Difference? 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005+
40. Murat Gultekin, Polat Dursun, Cagatay Taskiran, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Ascites: Should it be incorporated into the Staging of Ovarian Carcinoma?. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 +
41. Murat Gultekin, Pelin Ozcan Kara, Polat Dursun, Omer Ugur, Biray Caner, Turkan Kuçukali, Alp Usubutun, Kunter Yuce, Ali Ayhan. SLN Detection in Early Stage Cervical Carcinoma: A Prospective Study Comparing Blue Dye; Lymphoscintigrapy and Intraoperative Gamma Probe. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 +
42. Pelin Ozcan Kara, Murat Gultekin, Polat Dursun, Omer Ugur, Biray Caner, Turkan Kuçukali, Alp Usubutun, Kunter Yuce, Ali Ayhan. SLN Detection in Early Stage Endometrial Carcinoma: A Prospective Study Comparing Blue Dye; Lymphoscintigrapy and Intraoperative Gamma Probe. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005+
43. Murat Gultekin, Polat Dursun, Zeliha Güler, Gurkan Bozdag, Ertugrul Karahanoglu, Turkan Kucukali, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Maximal Tumor Diameter: Is it an Independent Risk Factor in Epithelial Ovarian Cancers. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005+
44. Murat Gultekin, Polat Dursun, Gurkan Bozdag, Guldeniz Aksan, Zeliha Guler, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Menopausal Status and Correlations with Clinico-pathological variables of Epithelial Ovarian Cancer. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005+
45. Murat Gultekin, Polat Dursun, Nılufer Yıgıt Celik, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Predictors of Optimal Cytoreductability During Initial Debulking of Advanced Epithelial Ovarian Carcinoma: Surgical Skill or Tumor Biology?. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 +
46. Murat Gultekin, Polat Dursun, Cagatay Taskiran, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Prognosticators for Re-staged Patients with Epithelial Ovarian Carcinoma. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005+
47. Murat Gultekin, Polat Dursun, Cagatay Taskiran, Guldeniz Aksan, Nılufer Yıgıt Celik, Kunter Yuce, Ali Ayhan.Re-staged Patients in Epithelial Ovarian Carcinoma: Does It Worsen the Prognosis?. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005+
48. Murat Gultekin, Polat Dursun, Guldeniz Aksan, Zeliha Guler, Nılufer Yıgıt Celik, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Secondary Cytoreduction : Hacettepe Experience. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005+
49. Murat Gultekin, Polat Dursun, Tolga Guler, Sertac Esin, Nılufer Yıgıt Celik, Cagatay Taskiran, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Pre-operative Ca-125 Levels: Correlation with Clinico-Pathologic Factors. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005+
50. Murat Gultekin, Polat Dursun, Kubra Boynukalin, Sertac Esin, Cagatay Taskiran, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Systematic Lymphadenectomy in Intraperitoneal Optimally Cytoreduced Patients with Epithelial Ovarian Carcinoma: Is It Beneficial?14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005+
51. Murat Gultekin, Polat Dursun, Guldeniz Aksan, Nılufer Yıgıt Celik, Kunter Yuce, Ali Ayhan.Tertiary Cytoreduction: Who Benefits?. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 +
52. Murat Gultekin, Polat Dursun, Guldeniz Aksan, Gurkan Bozdag, Nılufer Yigit Celik, Tulay Bozkurt, Kubra Boynukalin, Ertugrul Karahanoglu, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Trends of Epithelial Ovarian Cancer in a Tertiary University Hospital within Two Decades. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005 +
53. G. Bozdag, P. Dursun, M. Gultekin, K. Yuce, A. Ayhan. The Clinical Value Of Preoperative Serum Lipid Profile For The Clinicopathologic Features Of Endometrium Cancer .14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005+
54. G. Bozdag, C. Taskiran, M. Gultekin, P. Dursun, K. Yuce, A. Ayhan.The Preoperative Platelet Count Is Higher In Endometrium Cancer Patients With The Advanced Stage And High Grade. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005+
55. G. Bozdag, C. Taskiran, M. Gultekin, P. Dursun, K. Yuce, A. Ayhan.The Predictive Value Of Preoperative Ca 125 Level For Lymph Node Metastasis And Clinicopathologic Features Among Endometrium Cancer Patients. 14th European Society of Gynecological Oncology Congress, Istanbul, 2005+
56. Polat Dursun, Umit Otegen, Gurkan Bozdag, Hakan Yarali. Beck Depression Inventory Scores in Patients with PCOS. VI. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association. Antalya, Turkey (Suppl. of Archives of Gynecology and Obstetrics Vol 271 May 2005) +
57. Polat Dursun, Murat Gultekin, Nilüfer Y.Çelik, Melih Velipasaoglu, Kunter Yuce, Ali Ayhan.Brain Metastasis of Epithelial Ovarian Cancer. VI. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association. Antalya, Turkey (Suppl. of Archives of Gynecology and Obstetrics Vol 271 May 2005) +
58. Murat Gultekin, Polat Dursun, Nilüfer Y.Çelik, Kubra Boynukalın, Kunter Yuce,Ali Ayhan. Bowel Resection for Primary Cytoreduction in Epithelial Ovarian Carcinoma: Hacettepe Experience. VI. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association. Antalya, Turkey (Suppl. of Archives of Gynecology and Obstetrics Vol 271 May 2005) +
59. Murat Gultekin, Polat Dursun,Gurkan Bozdag, Nilufer Y. Celik, Zeliha Guler, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Primary Peritoneal Serous Carcinoma: Hacettepe Experience. VI. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association. Antalya, Turkey (Suppl. of Archives of Gynecology and Obstetrics Vol 271 May 2005) +
60. Polat Dursun, Murat Gultekin, Gurkan Bozdag, Guldeniz Aksan,Tarik Aksu. ApoA and Lp(a) Levels in HRT Users. VI. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association. Antalya, Turkey.(Suppl. of Archives of Gynecology and Obstetrics Vol 271 May 2005) +
61. Polat Dursun, MuratGültekin, Ahmet Bayrak, Gurkan Bozdag, Deniz Esinler, Tarik Aksu. Effect of HRT on Malendialdehyde Levels in Postmenapousal Women. VI. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association. Antalya, Turkey .(Suppl. of Archives of Gynecology and Obstetrics Vol 271 May 2005) +
62. Polat Dursun, Murat Gültekin, Tarik Aksu. Comparison of Beck Depression Scores in Surgical vs. Natural Menopause. VI. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association. Antalya, Turkey(Suppl. of Archives of Gynecology and Obstetrics Vol 271 May 2005) +
63. Murat Gultekin, Polat Dursun, Deniz Esinler, Nasih Utku Dogan, Guldeniz Aksan, Mehmet Coskun Salman, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Serous Histology in Epithelial Ovarian Carcinoma: Is it an Independent Risk Factor For Lung Metastasis? XIX. European Congress of Obstetrics and Gynecology, Torino,2006. –
64. Polat Dursun, Murat Gultekin, Zeliha Guler, Deniz Esinler, Kunter Yuce, Ali Ayhan. Microbiological Spectrum of Incisional Iinfections in Gynecologic Cancers in a Gynecologic Oncology Clinic. XIX. European Congress of Obstetrics and Gynecology, Torino,2006. –
65. Polat Dursun,Gonca Çoban,Esra Kuşçu,Ali Ayhan.Brain Metastasis in Patient with Vulvar Carcinoma. 15th European Society of Gynecological Oncology Congress, Berlin, 2007 +
66. Polat Dursun, Barıs Altuntas,Esra Kuscu,Ali Ayhan. Are There Any Relationship Between Family Income and Abnormal Pap Smear Test.15th European Society of Gynecological Oncology Congress, Berlin, 2007 +

67. Polat Dursun, Barıs Altuntas,Esra Kuscu,Ali Ayhan. Knowledge of Turkish Women About Human Papilloma Virus and HPV Vaccine. 15th European Society of Gynecological Oncology Congress, Berlin, 2007 +
68. Polat Dursun,Murat Gultekin,Ali Ayhan. Turkish Contribution to the Gynecologic Oncology Literature Between 2000-2007. 12th International Gynecological Cancer Society Meeting Bangkok,Thailand,2008
69. Polat Dursun,Esra Kuscu,Suheyla S.Senger,Hande Arslan,Ali Ayhan. HPV Prevalance in a Uiversity Hospital in Turkey by PCR Method. 12th International Gynecological Cancer Society Meeting Bangkok,Thailand,2008
70. Polat Dursun,Eralp Baser,Nihan Haberal,Beyhan Demirhan,Esra Kuscu, Ali Ayhan. What Should be the Resection Limits During Radical Hysterectomy in Early Stage Cervical Carcinoma: An Anatomo-pathological Study. 12th International Gynecological Cancer Society Meeting Bangkok,Thailand,2008
71. Ali Ayhan,Polat Dursun et al (70 yazar ). Prevalance of Abnormal Cervical Cytology in Turkey : A Turkish GOG Study. 12th International Gynecological Cancer Society Meeting Bangkok,Thailand,2008
72. Polypoid appearance of the endometrium on office hysteroscopy a significant predictor of miscarriage after IVF-ET . Fertility and Sterility.Volume 88, Supplement 1, September 2007, Page S96
73. H.B. Zeyneloglu, G. Onalan, P. Akkaya, I. Kahraman and P. Dursun. Effect of peroxisome proliferator – activated receptor-α (PPAR-α) agonist-fenofibrate on the induction of endometriosis in an experimental rat model . Fertility and Sterility Volume 88, Supplement 1, September 2007, Page S207