whatsapp
Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Dermoid Kist Tedavisi ve Ameliyatı Ankara

Dermoid Kist Nedir ve Dermoid Kist Neden Oluşur ?

ovaryan neoplazmların sık görülen bir tipi olup sıklıkla reproduktif çağda tespit edilir ve bu gruptaki over tümörlerinin ortalama %5-25’ini oluşturur. Yumurtalıktdaki embriyolojik artıklardan oluşur.  Yumurtalılığın iyi huylu bir  germ cell tümörüdür. Tipik olarak matür kistik teratoma, embriyonal her üç germ tabakasınıda içerir (endoderm, mezoderm, ektoderm). Her üç germ tabakasından da eleman içermesi (sebase sıvı, kıl, diş, kemik vb) ultrasonografik veya cerrahi sırasında genelde kolaylıkla tanınır.

Dermoid kistler genelde tek yumurtalıkda görülür. Teratomların %99’u iyi huyludur  ve üreme çağında özellikle30-40 yaş arasında pik yapar.

Dermoid kistlerden tümör gelişimi oldukça nadirdir. Malign transformasyonu, en sık olarak skuamöz hücreli karsinoma olarak görülür. Adenokarsinoma ve karsinoid formuda nadir olarak ortaya çıkabilir

 

sERMİD

DERMOİD KİST AMELİYATI

 

 

Dermoid kist Bulguları Belirtileri Nelerdir 

Dermoid kistin belirtilerine baktığımızda; çoğu asemptomatiktir genelde bir başka nedenle yapılan ultrason incelemesi sırasında görülür

Ama hastalar karşımıza ani over dönmesi ( torsiyon ) ve ovaryan infarkt veya kist patlaması (spontan rüptür ) (hastaların %3-7’de gözükür ve bunların da % 15’inde akut kimyasal peritonit oluşur.), infeksiyon, kasık ağrıları  veya adet düzensizlikleri gibi şikayetleri ile karşımıza çıkabilir

 

Dermoid Kist Tanısı Nasıl Konur 

Dermoid kistlerin tanısı, ultrasonografi ve diğer radyolojik incelemelerle konur (BT,MRI).

Tecrübeli bir jinekolog ultrasonografi ile %9* civarında doğru tanı koyabilir. Şüpheli olgularda MRI ile tanı kesine yakın doğrulanabilir.

 

Standart tedavisi laparotomi veya laparoskopik yöntemlerle ovaryan dermoid kistektomi veya premenopozal ve postmenopozal kadınlarda uygulanan
ooferektomi ve salpenjektomidir(1). Günümüzde ise dermoid kist cerrahisinde laparotomi, laparaskopi, laparoskopi eşliğinde vaginal yaklaşım ve vaginal yaklaşım metotları kullanılmaktadır(

 

Dermoid Kistin Riskleri Nelerdir ?

  • Dermoid kist, torsiyone olabilir  bu durumda hastanın yumurtalığını saatler içinde nekroze ve gangrene olarak kaybedebilir.
  • kist rüptürü yada halk arasındaki tabiri ile kist patlaması olabilir ki bu durum acil ameliyat gerektiri. Normal şartlarda kapalı ve yumurtalık korunarak yapılacak ameliyat açık yapılır genelde ve hasta yumuertalığını kaybedebilir.
  • Gebelikte dermoid kistler torsiyon ve rüptüre olabilir v gebe iken bebek ve anneyi kurtarmak için acil ameliyat gerekebilir
  • Çok andiren dermoid kistlerden nadir kanser tipleri skuamöz hücreli karsinom veya karsinoid tümör gibi gelişebilir.
  •  

Dermoid Kist Ameliyatı Nasıl Yapılır 

Dermoid kistler laparoskopik olarak ameliyat edilmelidir. Deneyimli jinekologlar dermoid kistleri laparoskopik olarak boyuttan bağımsız olarak ameliyat edebilir ve yumurtalıkları koruyabilir.

Dermoid kist ameliyatını yapacak olan doktorunuza bu konudaki deneyimini sorunuz.

Prof Dr Polat Dursun yıllar içinde sayısız laparoskopik (kapalı) dermoid kist ameliyatı yapmış ve Ankarada laparoskopik olarak dermoid kist ameliyatını başarılı olarak yapan en tecrübeli doktorlardan birisidir. 2020 yılı

 

Dermoid kist gebeliğe engel midir ?

dermoid kistler genelde gebeliğe engel olmaz hatta gebelik sırasında torsiyone olarak veya rüptüre olarak acile ameliyat gerektirebilir.

Gebelikten önce dermoid kist tanısı alındı ise ve boyutu büyük ise öncelikle ameliyat olunması ardından gebe kalınması daha doğru olur.

Dermoid kistler gebelik öncesi tespit edilirse laparoskopik olarak ameliyat edilip sonra gebe kalınması daha uygundur aksi takdirde gebelik sırasında bazen TORSİYON veya KİST RÜPTÜRÜ  nedeniyle acil ameliyat gerektirebilir.

Tecrübeli bir hekimin yaptığı laparoskopik dermoid kist ameliyatı sonrası gebelik oluşmasına bir engel yoktur. Doğru ve iyi yapılan dermoid kist ameliyatından 1-2 ay sonra bile gebelik oluşabilir

 

Dermoid Kist İlaç Tedavisi 

Sık sorulan sorulardan birisidir ama maalesef dermoid kistlerde ilaç tedavisi yoktur. Dermoid kistin (matür kistik teratomlarda) tek tedavisi ameliyatttır. Deneyimli ellerde Laparoskopik olarak dermoid kist alınarak üremeye olumsuz bir etki yapmadan tedavi edilebilir.

 

Dermoid kist ameliyatı sonrası tekrarlar mı ?

tecrübeli bir doktor tarafından iyi ve başarılı olarak ameliyat edilen dermoid kistlerde (matür kistik teratomlarda) tekrarlama olasılığı %5 civarındadır. Büyük çoğunluğu tekrarlamaz.

Dermoid Kist Ameliyatı Sonrası 

Dermoid kist ameliyatı yapıldıktan sonra 1 gün hastanede kalınır ve birkaç gün içinde normal hayata dönülür.  Dermoid kist ameliyatının süresi kistin büyüklüğüne bağlıdır ama genelde 1-2 saat sürer. Dermoid kist ameliyatı sonrası gebelik isteyen hastalarda hasta kendini toparlar toparlamaz ağrısı azalınca cinsel ilişkiye izin verilir.

 
Dermoid Kist ameliyatı Sonrası Gebelik
Bu tür ameliyatlarda rahime dokunulmadığı için ameliyatttan sonraski 1,5-2 ay sonraki süreçte gebe kalmak için korunma bırakılabilir. Laparoskopik olarak over rezervi korunarak yapılan ameliyattan sonra hastaların gebe kalmasında genelde hiç bir sorun olmaz

Dermoid Kistlerden Kanser gelişir mi ?
Dermoid kistler içinden kanser gelişme ihtimali %1 kadardır. Oran Düşük olmasına rağmen dermoid kist içinden gelişen kanserlerin prognozu maalesef çok kötüdür. Bu tür tümörleri tanıyacak bir görüntüleme yöntemi de yoktur tanı genelde ameliyat ettikten sonra patolojik inceleme ile konulur.

immatür teratom nedir ?
Dermoid kist yani matür kistik teratom diye ameliyat edilen tümörlerin bir kısmının patolojik incelemesi immatür teratom olarak gelebilir. Bu tür tümörler kötü huylu tümörlerdir ve boyut ve grade ine bağlı olarak kemoterapi gerektirebilir. Ameliyat öncesi ayırt edilmesi ve tanı konması zordur.
İmmatür teratomlar , içlerinde embriyodan gelişen dokulara benzer elemanlar içerirler. İmmatür teratomatöz elemanlar mikst germ hücreli tümörler gibi diğer germ hücre tümörleri ile kombine olarak görülebilirler. Tümör marker yüksekliği görülebilir.İçerdikleri nöral tümörlerin komponentlerine ve differansiasyon derecesine bağlı olarak grade’lenir. Grade 2-3 tümörler kemoterapi gerektirir.

Dermoid Kistlerde Komplikasyon
Dermoid kistlerde en sık görülen 2 komplikasyon torsiyon ve dermoid kist rüptürüdür.Her ikisi de acil ameliyat gerektirir ve laparoskopik olarak ameliayt edilebilr. Torsiyon veya rüptür olduğunda aşırı yoğun ağrı kesicilerle geçmeyen pelvik ağrı olur. Dermoid kistler en sık torsiyone olan kistlerdir. Gebelikte de torsiyone olabilir ve gebelik sırasında ameliyat gerektirebilir.

Prof Dr Polat Dursun yıllar içinde çok fazla sayıda laparoskopik (kapalı) dermoid kist ameliyatı yapmış ve Ankara’da laparoskopik olarak dermoid kist ameliyatını başarılı olarak yapan iyi ve tecrübeli kadın doğum doktorlarından birisidir. 

Dermoid kistin ameliyat sonrası görünümü

Sezaryen sırasında dermoid kist ameliyatı

MİYOM, ENDOMETRİOZİS, DERMOİD KİST, YUMURTALIK KİSTLERİNDE LAPAROSKOPİK AMELİYATLARI TV programı

İki taraflı dermoid kist (teratom )

17 cm Dermoid kist ameliyatı laparoskopik yumurtalık koruyucu ameliyat

Dermoid kist Torsiyonu