Dermoid Kist Tedavisi _Ankara

Dermoid Kist Tedavisi _Ankara

Dermoid Kist Nedir

ovaryan neoplazmların sık görülen bir tipi olup sıklıkla reproduktif çağda tespit edilir ve bu gruptaki over tümörlerinin ortalama %5-25’ini oluşturur.
Yumurtalılığın iyi huylu bir  germ cell tümörüdür. Tipik olarak matür kistik teratoma, embriyonal her üç germ tabakasınıda içerir (endoderm, mezoderm, ektoderm). Her üç germ tabakasından da eleman içermesi (sebase sıvı, kıl, diş, kemik vb) ultrasonografik veya cerrahi sırasında genelde kolaylıkla tanınır.

 

Dermoid kistler genelde tek yumurtalıkda görülür. Teratomların %99’u iyi huyludur  ve üreme çağında özellikle30-40 yaş arasında pik yapar.

Dermoid kistlerden tümör gelişimi oldukça nadirdir. Malign transformasyonu, en sık olarak skuamaoz hücreli karsinoma olarak görülür. Adenokarsinoma ve karsinoid formuda nadir olarak ortaya çıkabilir

 

 

Dermoid kist Bulguları Belirtileri Nelerdir 

Dermoid kistin belirtilerine baktığımızda; çoğu asemptomatiktir genelde bir başka nedenle yapılan ultrason incelemesi sırasında görülür

Ama hastalar karşımıza ani over dönmesi ( torsiyon ) ve ovaryan infarkt veya kist patlaması (spontan rüptür ) (hastaların %3-7’de gözükür ve bunların da % 15’inde akut kimyasal peritonit oluşur.), infeksiyon, kasık ağrıları  veya adet düzensizlikleri gibi şikayetleri ile karşımıza çıkabilir

 

Dermoid Kist Tanısı Nasıl Konur 

Dermoid kistlerin tanısı, ultrasonografi ve diğer radyolojik incelemelerle konur (BT,MRI).

Tecrübeli bir jinekolog ultrasonografi ile %9* civarında doğru tanı koyabilir. Şüpheli olgularda MRI ile tanı kesine yakın doğrulanabilir.

 

Standart tedavisi laparotomi veya laparoskopik yöntemlerle ovaryan dermoid kistektomi veya premenopozal ve postmenopozal kadınlarda uygulanan
ooferektomi ve salpenjektomidir(1). Günümüzde ise dermoid kist cerrahisinde laparotomi, laparaskopi, laparoskopi eşliğinde vaginal yaklaşım ve vaginal yaklaşım metotları kullanılmaktadır(

 

Dermoid Kistin Riskleri Nelerdir ?

  • Dermoid kist, torsiyone olabilir  bu durumda hastanın yumurtalığını saatler içinde nekroze ve gangrene olarak kaybedebilir.
  • kist rüptürü yada halk arasındaki tabiri ile kist patlaması olabilir ki bu durum acil ameliyat gerektiri. Normal şartlarda kapalı ve yumurtalık korunarak yapılacak ameliyat açık yapılır genelde ve hasta yumuertalığını kaybedebilir.
  • Gebelikte dermoid kistler torsiyon ve rüptüre olabilir v gebe iken bebek ve anneyi kurtarmak için acil ameliyat gerekebilir
  • Çok andiren dermoid kistlerden nadir kanser tipleri skuamöz hücreli karsinom veya karsinoid tümör gibi gelişebilir.

Dermoid Kist Ameliyatı Nasıl Yapılır 

Dermoid kistler laparoskopik olarak ameliyat edilmelidir. Deneyimli jinekologlar dermoid kistleri laparoskopik olarak boyuttan bağımsız olarak ameliyat edebilir ve yumurtalıkları koruyabilir.

Dermoid kist ameliaytını yapacak olan doktorunuza bu konudaki deneyimini sorunuz.

Prof Dr Polat Dursun yıllar içinde sayısız laparoskopik (kapalı) dermoid kist ameliyatı yapmış ve Ankarada laparoskopik olarak dermoid kist ameliyatını başarılı olarak yapan en tecrübeli doktorlardan birisidir

 

Dermoid kist gebeliğe engel midir ?

dermoid kistler genelde gebeliğe engel olmaz hatta gebelik sırasında torsiyone olarak veya rüptüre olarak acile ameliyat gerektirebilir.

 

Dermoid kist ameliyatı sonrası tekrarlar mı ?

tecrübeli bir doktor tarafından iyi ve başarılı olarak ameliyat edilen dermoid kistlerde tekrarlama olasılığı %5 civarındadır. Büyük çoğunluğu tekrarlamaz.

Prof Dr Polat Dursun yıllar içinde sayısız laparoskopik (kapalı) dermoid kist ameliyatı yapmış ve Ankarada laparoskopik olarak dermoid kist ameliyatını başarılı olarak yapan en tecrübeli doktorlardan birisidir