whatsapp
Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Hakkımda

2000 yılında Çukurova üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldum, 2000-2004 yılları arasında Hacettepe üniversitesi tıp fakültesi kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalında eğitim aldım ve uzman oldum. Aynı klinikte 1 yıl kadar uzmanlık sonrası jinekolojik onkoloji eğitimi için değerli hocam Prof.Dr.Ali Ayhan ile birlikte çalıştım.

 Hacettepe den ayrıldıktan sonra İtalya da bulunan European School of Oncology Jinekolojik onkoloji bursu ile yeni jinekolojik onkolojik cerrahi girişimleri öğrenmek ve bunları Türkiye de uygulamak için Almanya’nın Leipzig şehrinde Leipzig üniversitesinde Sinir koruyucu cerrahi ve radikal pelvik cerrahinin öncülerinden olan Prof Dr Micheal Hockel ile birlikte ve serviks kanseri ve vulva kanserinde yeni uygulanan cerrahi tedaviler konusunda çalıştım. Aynı klinikte Prof Klaus Kunhdel ile kolposkopi kliniğinde de çalıştım. Ardından Berlin’e giderek Berlin Charite hastanesinde laparoskopik cerrahinin öncülerinden olan Prof Achim Schneider ve Prof Cristhartd Kohler ile birlikte laparoskopik jinekolojik onkoloji uygulamaları üzerine çalıştım.

Bu süre zarfında yazdığım makaleler ve araştırmalar Avrupanın ve dünyanın önde gelen jinekoloji ve onkoloji kurumları tarafından ödüllendirildi. Tübitak& Türk Alman jinekoloji bursunu kazandım.

Almanyadaki eğitimimi tamamladıktan sonra Fransa’ya giderek Lille’ de Center Oscar Lambret Cancer Center’da Laparoskopik lenfadenektomi ve radikal histerektominin öncülerinden olan Dr.Eric LeBlanc ile beraber çalıştım. Bu sırada yaptığım araştırmalar ve yayınlar nedeniyle European Association for Cancer Research, European Society for Surgical Oncology ve International Gynecologic Cancer Society isimli derneklerden de burslar ve ödüller kazandım.

Aynı dönemde Dünya Kadın hastalıkları ve doğum derneği olan International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) ödülünü de kazandım. European Society of Gynecologic Oncology tarafından “European Gynecologic Oncologic Surgeon“diploması ile ödüllendirildim ve halen Türkiye de bu diplomaya sahip 2 kişiden birisiyim.

2007-2017 dönemleri arasında Başkent üniversitesi Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde çalıştım ve bu klinikten profesör olduktan sonra ayrıldım.

Avrupa’da European Society of Gynecologic Oncology tarafından ders kitabı olarak önerilen “Textbook of Gynecologic Oncology” isimli kaynak kitabın editörlerinden birisiyim. Avrupa genç jinekolog onkologlar derneği olan ENYGO’nun kuruculuğunu ve yönetim kurulu üyeliğini yaptım.

Uluslararası SCI ve SCI-Expanded’a giren 100 den fazla yayınım var ve 2200 üzerinde atıfım var ve h-indeksim 30’dur. Türkiye’deki tüm bilim dallarının analizi yapılarak yapılan sıralamada Türkiye’de en fazla bilimsel yayın yapan ve atıf alan bilim adamları sıralamasında ilk 700 bilim adamı içinde yer almaktayım. Kadın hastalıkları ve doğum ve jinekolojik onkoloji ile ilgili Türkiye’de en fazla yayına sahip kişilerden birisiyim.

Ankara’da açık ve laparoskopik jinekolojik cerrahi girişimleri başarı ile uygulayan doktorlardan birisiyim.

Yıllar içinde binlerce jinekolojik kanser hastasının ameliyatında ve yönetiminde yer aldım. Bizzat kendim sayısız jinekolojik hastalık ve jinekolojik kanser ameliyatını gerçekleştirdim ve sayısını hatırlamadığım kadar çok normal doğum ve sezaryen ile sağlıklı çocuğun dünyaya gelmesine aracı oldum. Son 5 yıl içinde bine yakın jinekolojik olguya laparoskopik cerrahi uyguladım. Single port laparoskopiyi Türkiye ve dünyada en fazla sayıda yapan jinekolojik cerrahlardan birisiyim. Ayrıca, her tür laparoskopik cerrahiyi başarı ile yapabilmekteyim.

Kısacası hayatımı kadın hastalıklarını ve kadın kanserlerinin tedavisine adadım. Halen Ankara’da kendi kliniğimde hastalarıma hizmet vermekteyim.

 

İlgi Alanlarım

Jinekolojik Onkoloji
(Endometrium kanseri, Serviks kanseri, Over Kanseri,Uterin Sarkomlar, Vulva Kanseri, Vajina Kanseri)

Preinvaziv ve invaziv GenitalMalignansiler ve Cerrahi Tedavileri (CIN tedavisi, LEEP, Konizasyon)

Jinekolojik Kanserlerin Laparoskopik Tedavisi

Laparoskopik cerrahi
(Laparoskopik kistektomi, Laparoskopik histerektomi, laparoskopik lenfadenektomi)

Endometriozis cerrahisi (Endometrioma, Derin pelvik endometriozis,)

Single port laparoskopi (Tek delik cerrahisi )

Vaginal Cerrahi
(Vajinal histerektomi, Rahim sarkması ameliyatı, sistosel, rektosel, vajinal daraltma, vajinoplasti, vajinal estetik cerrah ,Labioplasti )

Genital Estetik Ameliyatlar

HPV (Human Papilloma Virüs Tanı ve Tedavisi)

Siğil Tedavisi (Genital Siğil Tedavisi, Kondilom tedavisi)

Smear Anormallikleri (ASCUS,LSIL,HSIL,AGC) Tedavisi

Kolposkopi

Gebelik, Gebe takibi, Normal Doğum, Sezaryen

English

Having graduated from Cukurova University Faculty of Medicine in 2000, I studied and majored in gynecology and obstetrics at Hacettepe University Faculty of Medicine between 2000 and 2004. I worked with Prof. Dr. Ali Ayhan, a very precious mentor, for gynecological oncology clinic after 1-year of specialty at the same clinic.
After leaving Hacettepe University, with gynecological oncology scholarship awarded by the European School of Oncology in Italy, I worked on new applications in surgical therapies on cervical cancer and vulvar cancer in association with Prof. Dr. Michael Hockel, one of the leading names in neuroprotective surgical and radical pelvic surgery, at Leipzig University in Leipzig, Germany to learn more about the new gynecological oncological surgical interventions and to apply these in Turkey. I worked at colposcopy clinic with Prof. Klaus Kunhdel before leaving for Berlin where I worked on laparoscopic gynecological oncology applications together with Prof. Achim Schneider and Prof. Cristhartd Kohler, pioneers of laparoscopic surgery, at Berlin Charite Hospital.
The papers and researches I have written in the meantime were rewarded with leading gynecology and oncology institutions in Europe and around the world. I also earned Tübitak & Turkish German gynecology scholarship.

After completing my education in Germany, I went to France where I worked with Dr. Eric LeBlanc, one of the prominent names in laparoscopic lymphadenectomy and radical hysterectomy at Center Oscar Lambret Cancer Center in Lille. Meanwhile, I was awarded for my researches and publications with scholarships and rewards from distinguished societies such as European Association for Cancer Research, European Society for Surgical Oncology ve International Gynecologic Cancer Society.

During the same period, I also won International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) award, a world association for gynecology and obstetrics. I was awarded with “European Gynecologic Oncologic Surgeon” diploma by the European Society of Gynecologic Oncology and I am proudly one of the two people who still hold this diploma in Turkey.
I worked at Gynecology and Obstetrics Clinic at Başkent University between 2007 and 2017 and left the clinic after becoming a professor.

I am one of the editors of the reference book “Textbook of Gynecologic Oncology”, which is recommended as a textbook by European Society of Gynecologic Oncology in Europe. I also served as the founder and chairman of ENYGO, the European Network of Young Gynae Oncologists. I have more than 100 publications that entered into international SCI and SCI-Expanded and more than 2200 citations with a h-index of 30. I also rank within the first 700 scientists in the ranking of the most cited scientists with the most scientific publications in Turkey on analysis of all branches of science in Turkey. I also have the highest number of publications in Turkey about gynecology and obstetrics and gynecological oncology.

I am one of the obstetrics and gynecolgy specialist who successfully applies open and laparoscopic gynecological interventions in Ankara.
I have been involved in operation and administration of thousands of gynecological cancer patients within years. I personally have operated numerous gynecological diseases and gynecological cancers and helped numberless healthy infants come into the world with vaginal and caesarean delivery.

I have applied gynecological surgeries to nearly a thousand gynecological cases within the last 5 years. I am one of the gynecological surgeries who are capable of performing a great number of single port laparoscopy both in Turkey and around the world. In addition to the above, I am capable of successfully performing all kinds of laparoscopic surgeries.

In short, I have dedicated my life to the treatment of gynecological diseases and gynecological cancers. I still serve my patients at my own clinic in Ankara.

Operations which I performed:

Gynecological Oncology
(Endometrium Cancer, Cervical Cancer, Over Cancer, Uterine Sarcomas, Vulvar Cancer, Vagina Cancer)
Preinvasive and Invasive Genital Malignancies and Their Surgical Therapies (CIN therapy, LEEP, Conization)
Laparoscopic Treatment of Gynecological Cancers
Laparoscopic Surgery
(Laparoscopic Cystectomy, Laparoscopic Hysterectomy, Laparoscopic Lymphadenectomy)
Endometriosis Surgery (Endometrioma, Deep Pelvic Endometriosis)
Single Port Laparoscopy (Single Port Surgery)
Vaginal Surgery
(Vaginal Hysterectomy, Uterine Prolapse Operation, Cystocele, Rectocele, Vaginal Tightening, Vaginoplasty, Aesthetic Vaginal Surgery, Labiaplasty)
Genital Aesthetic Surgeries
HPV (Human Papilloma Virus Diagnosis and Treatment)
Wart Treatment (Genital Wart Treatment, Condyloma Treatment)
Smear Anomality (ASCUS, LSIL, HSIL, AGC) Treatment
Colposcopy
Gestation, Pregnancy Care, Vaginal Delivery, Cesarian Delivery

Russian :

В 2000 году я окончил Медицинский факультет Университета Чукурова. А в 2000-2004 годах я учился на Кафедре акушерства и гинекологии медицинского факультета Университета Хаджеттепе и стал врачом-специалистом. В этой же клинике я работал с моим дорогим преподавателем, профессором Али Айханом в течение 1 года в рамках аспирантуры по гинекологической онкологии.
После ухода из Хаджеттепе я работал в Лейпцигском университете (г. Лейпциг, Германия) с профессором Михаэлем Хёкелем, который является одним из пионеров нервосберегающей хирургии и радикальной хирургии таза, над новыми хирургическими методами лечения рака шейки матки и рака вульвы, с целью изучения новых гинекологических онкологических хирургических вмешательств и их применения в Турции в рамках стипендии Европейской школы онкологии в области «Гинекологической онкологии» в Италии. Я также работал в сфере кольпоскопии с профессором Клаусом Кунделем в той же клинике. Затем я отправился в Берлин и работал над процедурами лапароскопической гинекологической онкологии с профессором Ахимом Шнайдером и профессором Кристхардтом Кёлерем, которые являются пионерами лапароскопической хирургии, в больнице «Шарите» в Берлине.
В этот период мои статьи и исследования были отмечены ведущими гинекологическими и онкологическими учреждениями Европы и мира. Я выиграл стипендию «TÜBİTAK» (ТЮБИТАК – Совет по научно-техническим исследованиям Турции) и турецко-немецкую стипендию по гинекологии.
После завершения образования в Германии я отправился во Францию и работал с доктором Эриком Лебланом, одним из пионеров лапароскопической лимфаденэктомии и радикальной гистерэктомии, в Онкологическом центре Оскара-Ламбрета в Лилле. В то же время за свои исследования и публикации я получил стипендии и награды от Европейской ассоциации онкологических исследований, Европейского общества по хирургической онкологии и Международного общества гинекологического рака.
В этот же период я получил награду Международной федерации акушеров-гинекологов (FIGO), которая является всемирной ассоциацией акушерства и гинекологии. Европейское общество гинекологической онкологии (ESGO) наградило меня дипломом «Европейского хирурга-онкогинеколога», и я до сих пор являюсь одним из двух человек с таким дипломом в Турции.
Я работал в клинике гинекологии и акушерства Университета Башкент в 2007-2017 годах и покинул эту клинику после того, как стал профессором.
Я являюсь одним из редакторов справочного издания «Учебное пособие гинекологической онкологии», рекомендованного в качестве учебника Европейским обществом гинекологической онкологии в Европе. Я был основателем и членом правления ENYGO (Европейская сеть молодых гинекологов-онкологов), которая является Европейской ассоциацией молодых гинекологов-онкологов.
У меня более 100 публикаций в международных изданиях SCI (Индекс цитирования научных статей) и SCI-Expanded (Расширенный индекс научного цитирования), более 2200 цитирований, а мой h-индекс составляет 30. В рейтинге, составленном на основе анализа всех отраслей науки в Турции, я нахожусь среди первых 700 ученых, которые делают больше всего научных публикаций и цитируются в Турции. Я один из тех, кто имеет наибольшее количество публикаций по акушерству и гинекологии, а также гинекологической онкологии в Турции.
Я являюсь одним из врачей, успешно проводивших открытые и лапароскопические гинекологические оперативные вмешательства в Анкаре.
За эти годы я принимал участие в хирургическом лечении и наблюдении за тысячами пациентами с гинекологическим раком. Я сам провел бесчисленное количество операций по лечению гинекологических заболеваний и гинекологического рака, способствовал рождению здоровых детей путем нормальных родов и кесарева сечения, количество которых я не помню. За последние 5 лет я провел лапароскопические операции почти в тысяче гинекологических случаев. Я являюсь одним из гинекологических хирургов, выполняющих однопортовую лапароскопию в Турции и в мире. Кроме того, я могу успешно выполнять все виды лапароскопических операций.
Одним словом, я посвятил свою жизнь лечению гинекологических заболеваний и женских раковых опухолей. Я до сих пор обслуживаю своих пациентов в собственной клинике в Анкаре.

Мои увлечения и интересы
Гинекологическая онкология
(рак эндометрия, рак шейки матки, рак яичников, саркома матки, рак вульвы, рак влагалища)
Преинвазивные и инвазивные злокачественные опухоли гениталий и их хирургическое лечение (лечение CIN (цервикальная интраэпителиальная неоплазия шейки матки), LEEP (петлевая электроконизация шейки матки), конизация)
Лапароскопическое лечение гинекологических раковых заболеваний
Лапароскопическая хирургия
(лапароскопическая цистэктомия, лапароскопическая гистерэктомия, лапароскопическая лимфаденэктомия)
Хирургическое лечение эндометриоза (эндометриома, глубокий эндометриоз таза (ретроцервикальный))
Однопортовая лапароскопия (одноинцизионная лапароскопическая хирургия)
Вагинальная хирургия
(влагалищная гистерэктомия, хирургия опущения матки, цистоцеле, ректоцеле, подтяжка влагалища, вагинопластика, пластический хирург влагалища, лабиапластика)
Эстетические операции на половых органах
ВПЧ (диагностика и лечение вируса папилломы человека)
Лечение бородавок (лечение генитальных бородавок, лечение кондилом)
Лечение аномалий в мазке (ASCUS (клетки плоского эпителия с атипией неясного происхождения), LSIL (плоскоклеточное интраэпителиальное поражение низкой степени), HSIL (плоскоклеточное интраэпителиальное поражение высокой степени), AGC (атипичные клетки железистого эпителия))
Кольпоскопия
Беременность, наблюдение за беременностью, нормальные роды, кесарево сечение

Arabic

تخرجت من كلية الطب بجامعة جوكوروفا في عام 2000. حصلت على التعليم في قسم أمراض النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة حجي تبةبين الأعوام 2000-2004 وأصبحت طبيبا أخصائيا. عملت مع أستاذي العزيز البروفيسور الدكتور علي أيهان للتدريب بعد التخصص في طب الأورام النسائية لمدة عام واحد في نفس العيادة.
بعد مغادري جامعة جحي تبة، عملت مع البروفيسور الدكتور ميشيل هوكل، أحد رواد عمليات جراحة استبقاء الأعصاب وجراحة اجتثاث أحشاء الحوض في جامعة ليبزج في ليبزج -ألمانيا، عبر منحة دراسة الأورام النسائية في المدرسة الأوروبية لعلم الأورام الموجودة في إيطاليا بهدف تعلمّ التدخلات الجراحية لطب الأورام النسائية وتطبيقها في تركيا وعملت على علاجات جراحية يتم تطبيقها بشكل جديد في حالات سرطان عنق الرحم وسرطان الفرج. عملت أيضًا في عيادة التنظير المهبلي مع البروفيسور كلاوس كونهدل في نفس العيادة. ثم ذهبت إلى برلين وعملت على تطبيقات طب الأورام النسائية باستخدام المنظار مع البروفيسور أكيم شنايدر والبروفيسور كريسثارت كوهلر ، وهما رائدا عمليات الجراحة بالتنظير، في مستشفى شاريتيه في برلين.
تم تكريم مقالاتي وأبحاثي التي كنت أقوم بها خلال هذه الفترة من قبل مؤسسات أمراض النساء والأورام الرائدة في أوروبا والعالم. لقد فزت بمنحة توبيتاك ومنحة المؤسسة التركية الألمانية لأمراض النساء.
بعد إكمال دراستي في ألمانيا، ذهبت إلى فرنسا وعملت مع الدكتور إريك ليبلانك، أحد رواد استئصال العقد اللمفية بالمنظار وجراحة استئصال الرحم الجذرية، في مركز أوسكار لامبرت للسرطان في مديتة ليل. في غضون ذلك، فزت بمنح وجوائز من الجمعية الأوروبية لأبحاث السرطان، والجمعية الأوروبية لطب الأورام الجراحي، والجمعية الدولية لسرطان أمراض النساء عن طريق الأبحاث والمنشورات التي أقوم بها.
فزت في نفس الفترة أيضًا بجائزة الاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد (FIGO)، الجمعية العالمية لأمراض النساء والتوليد. لقد حصلت على شهادة “الجرّاح الأوروبي للأورام النسائية من “الجمعية الأوروبية لطب الأورام النسائية” وما زلت واحدًا من شخصين إثنين حاصلين على هذه الشهادة في تركيا.
عملت بين عامي 2007 و 2017 في عيادة أمراض النساء والتوليد بجامعة باشكنت وغادرت هذه العيادة بعد أن حصلت على عنوان البروفيسور.

أنا أحد محرري كتاب المصادر بإسم “Textbook of “Gynecologic Oncology” “كتاب علم الأورام النسائية” الذي توصي به الجمعية الأوروبية لطب الأورام النسائية في أوروبا ككتاب مدرسي. كنت مؤسس وعضو مجلس إدارة ENYGO، الرابطة الأوروبية لأطباء الأورام النسائيين الشباب.
لدي أكثر من 100 منشور تم تضمينهم في مؤشر الإقتباس العلمي العالمي (SCI) و فهرس الإقتباس العملي الموسّع (SCI-Expanded) ولدي أكثر من 2200 اقتباس ومؤشر h الخاص بي هو 30. في الترتيب الذي تم إجراؤه من خلال تحليل جميع فروع العلوم في تركيا، أنا واحد من بين أول 700 عالم في ترتيب العلماء الذين يقدمون أكثر المنشورات العلمية ويتم الاستشهاد بهم في تركيا. أنا من الأشخاص الذين لديهم أكثر عدد من المنشورات حول أمراض النساء والتوليد وعلم الأورام النسائية في تركيا.
أنا أحد الأطباء الذين يجرون بنجاح التدخلات الجراحية للأمراض النسائية عبر عمليات مفتوحة وبالتنظير في أنقرة.
شاركت في جراحة وإدارة الآلاف من مرضى سرطان النساء على مر السنين. قمت بنفسي بإجراء عدد لا يحصى من العمليات الجراحية للأمراض النسائية وعمليات الأورام النسائية، وقد لعبت دورًا فعالًا في ولادة عدد كبير لا يمكن أن أذكره من الأطفال الأصحاء من خلال الولادات الطبيعية والقيصرية. أجريت جراحة بالمنظار لما يقرب من ألف حالة من الأمراض النسائية في السنوات الخمس الماضية. أنا أحد جراحي الأمراض النسائية الذين قاموا بتطبيق أكبر عدد من عمليات التنظير بمنفذ واحد في تركيا والعالم. يمكنني بالإضافة إلى ذلك إجراء جميع أنواع الجراحة بالتنظير بشكل ناجح.
باختصار، لقد كرست حياتي لعلاج الأمراض النساءئية والأورام النسائية. ما زلت أقدّم خدماتي لمرضاي في عيادتي الخاصة الموجودة في أنقرة.

اهتماماتي
طب الأورام النسائية
(سرطان بطانة الرحم وسرطان عنق الرحم وسرطان المبيض وساركوما الرحم وسرطان الفرج وسرطان المهبل)

التدخلات قبل الغازية والغازية للأورام الخبيثة في الأعضاء التناسلية والعلاجات الجراحية (علاجات خلل التنسج العنقي (CIN)، الاستئصال الجراحي الكهربائي باستخدام العروة (LEEP)، الاستئصال المخروطي العنقي)

العلاج بالمنظار لأورام الأمراض النسائية

جراحة المناظير
(استئصال المثانة بالمنظار ، استئصال الرحم بالمنظار ، استئصال العقد اللمفية بالمنظار)

جراحة الانتباذ البطاني الرحمي (بطانة الرحم، الانتباذ البطاني الرحمي العميق،)

التنظير أحادي المنفذ (الجراحة بثقب واحد)
جراحة المهبل
(استئصال الرحم المهبلي، جراحة تدلي الرحم، قيلة المثانة، قيلة المستقيم، تضييق المهبل، رأب المهبل، الجراحة التجميلة للمهبل، تجميل الشفرات)

جراحات تجميل الأعضاء التناسلية

فيروس الورم الحليمي البشري (تشخيص وعلاج فيروس الورم الحليمي البشري)

علاج الثؤلول (علاج الثؤلول التناسلي، علاج الورم الحميد)

علاج تشوهات اللطاخ (ASCUS ، LSIL ، HSIL ، AGC)

التنظير المهبلي الرحمي

الحمل، متابعة الحمل، الولادة الطبيعية، الولادة القيصرية

ده‌رچووی كۆلێژی پزیشكی زانكۆی چوكورئۆڤام له‌ ساڵی 2000، له‌ ساڵانی نێوان (2000-2004) له‌ پسپۆری به‌شی نه‌خۆشییه‌كانی ئافره‌ت ومنداڵان خوێندنم وپسپۆریی ئه‌م به‌شه‌م به‌ده‌ست هێنا. له‌ هه‌مان نۆرینگه‌ دوای یه‌ك ساڵ پسپۆری به‌ یه‌كه‌وه‌ له‌گه‌ڵ مامۆستام پ.د.علی ایهان به‌ مه‌به‌ستی خویندنی پسپۆری نه‌خۆشیه‌كانی شێرپه‌نجه‌ی ئافره‌تان له‌ كۆلێژی پزیشكی زانكۆی حه‌جه‌ت ته‌په‌ ، كارم كردوه‌.
دوای ئه‌وه‌ی كۆلێژی پزیشكی زانكۆی حه‌جه‌ت ته‌په‌م‌ به‌ جێ هێشت، كارم له‌گه‌ڵ پ.د.میشێل هۆكیل كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ پێشه‌نگه‌كان له‌ نه‌شته‌رگه‌ری پارێزگاری ده‌مار ونه‌شته‌رگه‌ری حه‌وزی بنه‌ره‌ت له‌ زانكۆی لیپزیگ له‌ شاری لیپزیگی ئه‌لمانی، له‌ بواره‌كانی چاره‌سه‌ره‌ تازه‌كانی نه‌خۆشیه‌كانی شێرپه‌نجه‌ی كۆم وملی ره‌حم كه‌ له‌ چوارچێوه‌ی خوێندنی زه‌ماله‌ی نه‌خۆشییه‌كانی شێرپه‌نجه‌ی ئافره‌تانه‌ نوێیه‌كان به‌مه‌به‌ستی جێبه‌جێ كردنی ئه‌مانه‌ له‌ توركیا كه‌ له‌ لایه‌ن قوتابخانه‌ی نه‌خۆشییه‌كانی شێرپه‌نجه‌ی ئافره‌تانی ئه‌وروپییه‌وه‌ رێكخرابوو. له‌ هه‌مان نۆرینگه‌ كارم له‌گه‌ڵ پ.د.كلاوس كوندال كرد له‌ نۆرینگه‌ی كۆلپۆسكۆپی “نازوری” ئه‌ندامی زاوزێی مێینه‌دا. دواتر چوومه‌ شاری به‌رلین له‌ نه‌خۆشخانه‌ی چاریتی به‌ یه‌كه‌وه‌ كارم كرد له‌ گه‌ڵ پ.د.ئاچیم شنایده‌ر كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ پێشه‌نگه‌كانی بواری نه‌شته‌رگه‌ری نازور “لاپارۆسكۆبیك” و پ.د.كریسسارد كۆهله‌ر له‌ سه‌ر بابه‌تی جێبه‌جێ كردنی نه‌خۆشییه‌كانی شێرپه‌نجه‌ی ئافره‌تان به‌ نازور.
له‌م ماوه‌یه‌دا ئه‌و توێژینه‌وه‌ ووتارانه‌م كه‌ ئاماده‌م كرد له‌ لایه‌ن دامه‌زراوه جیهانی وئه‌رووپیه‌كانی نه‌خۆشییه‌كانی شێرپه‌نجه‌وه‌ خه‌لاتكراوونه‌ته‌وه‌. توانیم زه‌ماله‌ی خوێندنی توبیتاك ونه‌خۆشیه‌كانی ئافره‌تانی ئه‌ڵمان -تورك به‌ ده‌ست هێنا.
دوای ئه‌وه‌ی له‌ ئه‌ڵمانیا خوێندنم ته‌واو كرد، چوومه‌ فه‌ره‌نسا له‌وێ له‌ سه‌نته‌ری ئۆسكار لامبریت كانسه‌ر له‌گه‌ڵ پ.د.ئه‌ریك لابلانك كه‌ پێشه‌نگه‌ له‌ بواری ده‌رهێنانی رژێنه‌ لیمفیه‌كان وده‌رهێنانی ره‌حمی ناوه‌وه‌ به‌ رێگه‌ی نازوره‌وه‌، كارم كرد. له‌م نێوه‌نده‌دا به‌ هۆی ئه‌و توێژینه‌وه‌ وبلاوكراوانه‌ی كه‌ ئه‌نجامم داوه‌، چه‌ندین زه‌ماله‌ وخه‌لاتم له‌ رێكخراوی یه‌كێتی ئه‌وروپا بۆ توێژینه‌وه‌كانی شێرپه‌نجه‌، رێكخراوه‌ ئه‌وروپی بۆ نه‌شته‌رگه‌ری شێرپه‌نجه، رێكخراوه‌ی نێوده‌وڵه‌تی بۆ شێرپه‌نجه‌ی ئافره‌ت، به‌ ده‌ست هێنا.
له‌ هه‌مان قۆناغدا، خه‌لاتی رێكخراوی نه‌خۆشیه‌كانی ئافره‌تانی جیهانیمان ” International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) ” به‌ ده‌ست هێنا. هه‌وروه‌ها توانیم بڕوانامه‌ی ” European Gynecologic Oncologic Surgeon” له‌ لایه‌ن رێكخراوی نه‌شته‌رگه‌ری نه‌خۆشییه‌كانی شێرپه‌نجه‌ی ئه‌وروپیه‌وه‌ پێم به‌خشرا. تا ئێستایش یه‌كێكم له‌م دوو كه‌سه‌ له‌ توركیا كه‌ ئه‌م بڕوانامه‌یه‌ی به‌ ده‌ست هێناوه‌.
له‌ نێوان ساڵانی (2007-2017) كارم كرد له‌ نۆرینگه‌ی نه‌خۆشییه‌كانی ئافره‌ت و له‌ دایك بوونی سه‌ر به‌ زانكۆی باشكه‌نت، دوای ئه‌وه‌ی پله‌ی پرۆفیسۆریم به‌ ده‌ست هێنا، زانكۆی باشكه‌نتم به‌ جێ هێشت.
یه‌كێكم له‌ ئه‌دیتۆرانی كتێبی ” Textbook of Gynecologic Oncology ” كه‌ له‌ لایه‌ن رێكخراوی ئه‌وروپی بۆ نه‌شته‌رگه‌ری نه‌خۆشییه‌كانی شێرپه‌نجه‌ی ئه‌وروپیه‌وه‌ وه‌كو كتێبی مه‌نهه‌جی دیاریكراوه‌ له‌ ئه‌وروپا. هه‌روه‌ها وه‌كو ئه‌ندامی ده‌سته‌ی كارگێری وله‌ دامه‌زرێنه‌رانی رێكخراوی گه‌نجانی نه‌شته‌رگه‌ری نه‌خۆشییه‌كانی شێرپه‌نجه‌ی ئه‌وروپا بوویمه‌.
زیاتر له‌ 100 بلاوكراوه‌م هه‌یه‌ كه‌ له ریزبه‌نده‌ نێوده‌وله‌تیه‌كانی وه‌كو scı و sci-expanded دان وزیاتر له‌ 2200 جار سایته‌یشن كراوه‌ بۆ بلاوكراوه‌كانم و h-Index م 30 یه‌. له‌ توركیایش له‌ نێو 700 پیاوانی زانستیم كه‌ زیاترین سایته‌یشنیان بۆ كراوه‌ و زۆرترین به‌رهه‌می زانستیم هه‌یه‌، ئه‌م ریزبه‌ندیه‌ له‌ نێو سه‌رجه‌م بوار زانستیه‌كاندا ئه‌نجام دراوه‌ له‌ سه‌ر ئاستی توركیادا. یه‌كێكم له‌و كه‌سانه‌ كه‌ له‌سه‌ر ئاستی توركیادا زۆرترین توێژینه‌وه‌ی زانستیم ئه‌نجامداوه‌ له‌ بواری نه‌خۆشییه‌كانی شێرپه‌نجه‌ی ئافره‌تان وله‌ دایك بووندا.
یه‌كێكم له‌ و پزیشكانه‌ی كه‌ به‌ شێوه‌یه‌كی سه‌ركه‌وتوانه‌ شێوازی نه‌شته‌رگه‌ری نه‌خۆشییه‌كانی شێرپه‌نجه‌ به‌ نازور ئه‌نجامده‌ده‌م له‌ ئه‌وروپا.
له‌ ماوه‌ی چه‌ندین ساڵ به‌شداریم له‌ هه‌زاران نه‌شته‌رگه‌ری نه‌خۆشانی شێرپه‌نجه‌ی ئافره‌تانم كردوه‌ و سه‌رپه‌رشتی ئه‌م جۆره‌ نه‌خۆشانه‌م كردوه‌. به‌ شێوه‌یه‌كی راسته‌وخۆ من خۆم چه‌ندین نه‌شته‌رگه‌ری شێرپه‌نجه‌م ئه‌نجامداوه‌ و سه‌رپه‌رشتی نه‌خۆشی شێرپه‌نجه‌ی ئافره‌تم كردوه‌، ئه‌مه‌ جگه‌ له‌وه‌ بومه‌ته‌ ئامراز بۆ له‌ دایك بوونی چه‌ندین منداڵ كه‌ ژماره‌یانم له‌ بیر نه‌ماوه‌ كه‌ به‌ شێوه‌ی ئاسایی وسه‌زه‌ریان له‌ دیاك بوینه‌. له‌ ماوه‌ی پێنج ساڵی رابردوو نزیكه‌ی هه‌زار حاڵه‌تی نه‌خۆشی ئافره‌تانم به‌ رێگه‌ی نازوره‌وه‌ “لاپارۆسكۆپ” چاره‌سه‌ر كردوه‌. یه‌كێكم له‌و نه‌شته‌رگه‌رانه‌ی نه‌خۆشیه‌كانی ئافره‌ت كه‌ له‌سه‌ر ئاستی جیهاندا زیاترین سینگل پۆرت لاپارۆسكۆپم “Single port laparoskop” ئه‌نجامداوه‌. هه‌روه‌ها ده‌توانم هه‌موو جۆره‌ نه‌شته‌رگه‌ریه‌كی نازور “لاپارۆسكۆپ” به‌ سه‌ركه‌وتووی ئه‌نجام بده‌م.
به‌ كورتی ژیان بۆ نه‌خۆشییه‌كانی ئافره‌ت وچاره‌سه‌ر كردنی نه‌خۆشییه‌كانی شێرپه‌نجه‌ی ئافره‌تان ته‌رخان كردوه‌. ئێستایش له‌ نۆرینگه‌ی تایبه‌تی خۆم خزمه‌تی نه‌خۆشه‌كان ده‌كه‌م.
ئه‌و بوارانه‌ی كه‌ گرنگیان پێ ده‌ده‌م:
پزیشكی شێرپه‌نجه‌ی ئافره‌تان
شێرپه‌نجه‌ی ناو دیواری ره‌حم، شێرپه‌نجه‌ی ملی ره‌حم، شێرپه‌نجه‌ی هێلكه‌دان، ساركۆمای ره‌حه‌م، شێرپه‌نجه‌ی كۆم، شێرپه‌نجه‌ی ئه‌ندامی زاوزێی ئافره‌ت)
شێرپه‌نجه‌ وگرێیه‌ پێسه‌كان له‌ ئه‌ندامی زاوزێی وچاره‌سه‌ری نه‌شته‌رگه‌ری (CIN )، (LEEP) ، (قووچه‌ك)
چاره‌سه‌ری نه‌خۆشییه‌كانی شێرپه‌نجه‌ له‌ رێگه‌ی نازوره‌وه‌ “لاپارۆسكۆپ”
نه‌شته‌رگه‌ر به‌ نازور “لاپارۆسكۆپ”
(ده‌رهێنانی میزڵدان به‌ نازور، ده‌رهێنانی ره‌حه‌م به‌ نازور، ده‌رهێنانی گرێی لمفاوه‌یه‌كان به‌ نازور)
نه‌شته‌رگه‌ری ناوه‌وه‌‌ی ره‌حم (ئیندۆمیتریوما)
( ئیندۆمیتریوما “ناوه‌وه‌ی ره‌حم”، فراونبوونی ناوه‌وه‌ی ره‌حم)
نه‌شته‌رگه‌ری تاك كونی (Single port laparoskopi)
ھیستێرێکتمی
(ده‌رهێنانی منداڵدان، نه‌شته‌رگه‌ری شۆربوونی منداڵدان، شۆربوونی میزڵدان، ته‌سكردنی ئه‌ندامی مێینه‌ی ئافره‌ت، ڤاجینۆ پلاست، نه‌شته‌رگه‌ری جوانكاری ڤاجینا، جوانكاری لێوه‌كان)
نه‌شته‌رگه‌ری جوانكاری ئه‌ندامی زاوزێ
ڤایرۆسی بالوكه‌ی پیسی حلیمی مرۆیی HPV (دیاری كردن وچاره‌سه‌ر كردنی ڤایرۆسی بالوكه‌ی پیسی حلیمی مرۆیی)
چاره‌سه‌ری بالوكه‌ (چاره‌سه‌ری بالوكه‌ی ئه‌ندامی زاوزێ، چاره‌سه‌ری وه‌ره‌می حه‌مید)
چاره‌سه‌ر كردنی شێوێندراوه‌كان (ASCUS,LSIL,HSIL,AGC )
نازوری ئه‌ندامی زاوزێی ئافره‌ت
دوو گیانی، چاودێری دووگیانی، له‌ دایك بوونهی ئاسایی، سزاریان