whatsapp
Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

İzsiz – Tek Port Cerrahi

İzsiz Cerrahi

Jinekolojik Ameliyatlarda Tek Port Cerrahisi – İzsiz Cerrahi

Operasyon geçiren hemen her hasta ameliyat yeri izinin az olması ve iz kalmamasını talep etmektedir. Ameliyat ne kadar başarılı olsa da ameliyat izi hastalar ile ömür boyu kalmaktadır. Bu nedenle uzun yüzyıllardır cerrahlar yara yeri komplikasyonlarını ve ameliyat izlerini azaltmak için sürekli bir uğraş ve arayış içinde olmuştur.

Halk arasında “kapalı ameliyat” yöntemi olarak bilinen “laparoskopik operasyonlar“ ilk önerildiğinde tereddütle karşılansa bile bugün jinekolojik operasyonların hemen tamamı laparoskopik olarak yapılabilmektedir ve hasta için büyük bir kesi yeri olmaması açısından çok avantajlı bir girişimdir. Yakın zaman kadar hastalarımıza daha az kesi yeri ve daha az ameliyat izi kalması için önerdiğimiz ameliyat yöntemi klasik laparoskopik operasyonlardı. Laparoskopik operasyonlarda hastanın karnına göbekten bir kamera ve 2 veya 3 adet mikrocerrahi aletlerle girilerek hemen her tür jinekolojik operasyonlar gerçekleştirilebilmektedir. Fakat bu ameliyatlardan sonrada karında kullanılan cerrahi aletlerin sayısına göre 2 veya 3 ayrı noktada iz kalmaktadır

2008 yılından sonra laparoskopik operasyonların karından iz kalmayacak veya en az şekilde iz kalacak şekilde yapılması için sadece göbek deliğinden kamera ve cerrahi aletlerin girilmesi ve tüm cerrahi işlemlerin bu şekilde yapılması önerilmiş ve hemen tüm cerrahi branşlarda büyük heyecanla karşılanmıştır. Bu kapalı ameliyat yöntemi “ tek delik cerrahisi “ veya “tek port cerrahisi” (Single port laparoskopi) olarak isimlendirilmiştir.

Bugün jinekolojik girişimlerinde tek delik cerrahisi ile yapılabildiği bilinmektedir.

Tek Port Cerrahisi Nasıl Yapılmaktadır?

Tek port cerrahisinde, göbek deliğinden tek bir kesi (delik) açılıyor. Ameliyat, bu göbek bölgesindeki kesiden içeri sokulan ve bu işlemler için özel olarak geliştirilmiş laparoskopik cerrahi aletler yardımıyla kapalı şekilde yapılır. Tek port cerrahisinde ise, sadece göbek bölgesinde kesi söz konusu olduğu için ameliyat sonrasında hastanın karın bölgesinde görülebilen kesi izi olmaz . Bu nedenle tek portla yapılan cerrahiye ´izsiz cerrahi´ de denilmektedir.

Tek Port Cerrahisinin Diğer Kapalı Ameliyatlara Göre Avantajı Nelerdir?

Klasik laparoskopik yaklaşımda göbekten hariç 2 ila 4 delik açmak gerekirken tek delik cerrahisinde tüm işlemler göbekten açılan tek delik ile gerçekleştirilmekte ve karında doğal bir açıklık oluşturan göbek çukuru içinden işlemler endoskopik aletler yardımıyla yapılmaktadır. Uygulanan cerrahi girişimin teknik detayları açısından bir fark yoktur.
Hastalar açısından kozmetik sonuçlar mükemmeldir. Hastaların geçirdikleri cerrahi işlem sonrasında karınlarında hiç iz kalmamakta sadece göbek çukuru içinde bir fark edilmesi bile zor düzeyde küçük bir miktar iz kalabilmektedir. Bu cerrahi işlem sonrasında hastaların hemen tamamı 24 saat içinde hastaneden taburcu edilmektedir.

Tek Port Cerrahisinin Hastalara Avantajı Var mıdır?

-Hastanın hastaneden erken taburcu olması
-İşe başlama ve normal hayata dönme süresinin daha kısa olması
-Karında ameliyat izi kalmaması
-Aynı anda safra kesesi veya appendiks’e veya karın içi diğer organlara ortaklaşa girişim yapılabilmesi.
-Tartışmalı olmakla birlikte daha az ağrı olması.
Dünyada ve ülkemizde tek delik cerrahisi henüz daha çok yeni olarak uygulanmaktadır. Tek Port Cerrahisi (single port laparoskopi, tek delik cerrahisi, izsiz cerrahi ) Prof. Dr. Polat Dursun tarafından başarı ile uygulanmaktadır.