Polip

Polip

Endometrial polip nedir

Rahim içi polip rahim iç tabakasından (endometrium) gelişen lezyonlardır.Rahim içi polip en sık rahimin fundus bölgesinde gelişirler.Endometrial(rahim içi) polip gelişiminde estrojen hormonunun etkisi olduğu düşünülmektedir.

Polip rahim içinden gelişen iyi huylu bir et parçasıdır.

Endometrial poliplerin kanserleşmesi çok nadirdir, 1000’de 3-5 oranında polipler kanserleşebilir.

Polip tedavisi Prof Dr Polat Dursun tarafından başarı ile yıllardır uygulanmaktadır.

 

Polip Patoloji

Endometrial poliplerin stromasında belirgin kan damarlarının oluşturduğu merkezi çekirdeği çevreleyen glandüler proliferasyonla karakterizedir.

Rahim polip

Rahim içi polip sıklığı rahim biyopsisi ve rahimi alınan kadınlarda yapılan incelemelerde %10-20 oranında poliplere rastlandığı gösterilmiştir.Endometrial polip 20 yaşın altında kadınlarda görülme olasılığı azdır.Polipler 40-50’li yaşlarda daha sık gözükür.Poliplerin %60’ı menopoz öncesi(premenopoz)dönemlerde gözükür.

Polip Belirtileri

Polip belirtileri:poliplerin coğu asemptomatiktir.Yani çoğu herhangi bir belirti vermezler.Rahimde polip olan kadınlarda en sık belirti düzensiz vajinal kanamalardır.Anormal vajinal kanaması olan kadınlarda yapılan araştırmalarda %30’unda polipe rastlanmıştır. Polip olan kadınlarda tipik olarak kahverengi vajinal akıntı görülür. Kahverengi vajinal akıntısı olan kadınların polip olup olmadığının veya rahimde başka bir sorun olup olmadığının mutlaka tecrübeli bir jinekolog tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Kahverengi akıntı Poliplerde sık olarak görülür.

Polip Gebeliğe Engel mi

Polipler üreme çağında sık görülen lezyonlardır.İnferil populasyonda sık rastlanırlar.Polipler rahim içinde değişik boyutlarda ve değişik sayılarda ve değişik yerlerde gelişebilirler.Poliplerin biyolojik karekterleri,poliplerin patolojik özellikleri ve polip oluşturan etkenler poliplerin üreme üzerine etkilerininden sorumlu olabilirler.Polipin kendisi ya direkt etkileri ile yada polip üreten faktörlerin indirekt etkileri ile üreme üzerine olumsuz etkilerde bulunurlar.Teorik olarak polipler gebeliğin oluşmasında olumsuz etki olarak şunlarala katkıda bulunabilirler;
-düzensiz rahim içi kanamalar yapmaları
-inflamatuar endometrial cevap oluşturmaları(ria benzeri)
-sperm geçişinde obstriktif defekt oluşturma olasılığı
-embriyonun rahime tutunmasında fiziksel ve endokrin(glycodelin molekülü) engel oluşturma
-embriyo tutunması ve gelişmesine olumsuz mikro çevre etkisi
Yukarıda sıralan etkilerinden dolayı rahim içi poliplerin hamileliğe engel oluşturabilirler.

Polip Tanı

Endometrial polip tanısı basit bir ultrason muayenesi ile tecrübeli bir jinekolog tarafından hemen konulabilir.Polip tanısı için şu yöntemlerden yararlanılabilir;
-SİS(Serumlu rahim incelenmesi)
Sis yöntemi yüksek doğruluk oranı,güvenli,hızlı ve minimal invaziv etkisi nedeniyle polip tanısında kullanılan bir tanı yöntemidir.
-HSG(rahim filmi)
Rahim polip tanısında rahimde dolma defekti şeklinde polipler gözükebilirler.
-Histeroskopi
Polip histeroskopi tanısı hem tanı hemde tedavi açısından en önemli araçtır.Histeroskopi ile polipler tespit edilerek aynı seansda alınırlar.
-MR
Polip tanısında mr rutin olarak kullanılan bir tanı aracı değildir.

Polip Tedavisi , Ankarada Polip Tedavisi

Polip tedavisi polipin cerrahi olark çıkartılmasıdır. Polipler histeroskopi denen inceleme yöntemi ile rahim içine kamera il bakılarak değerlendirilir ve aynı anda makas ile kesilerek çıkartılır.  Polip çıkartılmasında bu işlemi yapan doktorun tecrübesi önemlidir.  Prof Dr Polat Dursun ofis histeroskopi ile poliplerin tedavisini başarılı bir şekilde yıllardır yapmaktadır.

Polip Ameliyatı

Endometrial polip tedavisi polipin cerrahi olarak çıkartılması ile yapılır.Polip şu yöntemlerle çıkartılabilir
-Küretaj(D&C)
-Histeroskopik polip rezeksiyonu
-Transvajinal ultrason eşliğinde polip çıkartılması