Laparoskopi

Mayıs 31, 2017

Endometriozis & Endometrioma (Çikolata kisti) Tanı ve Tedavisi

Endometriozis, Endometrioma (Çikolata Kisti ) Nedir Tanı ve Tedavisi Nasıl Yapılır Çikolata kisti yani endometriozis gebeliğin yerleştiği rahimdeki, iç dokusunun vücudun başka bir bölümünde özellikle yumurtalıklarda […]
Nisan 10, 2017

Laparoskopik Histerektomi ( Kapalı Rahim alınması ameliyatı)

Laparoskopik (Rahim alınması) Histerektomi Mi­ni­mal in­va­ziv cer­ra­hi ji­ne­ko­lo­ji­de uzun yıl­lar­dan be­ri kul­la­nıl­mak­ta­dır ve 1990’lı yıl­lar­dan son­ra ji­ne­ko­lo­jik on­ko­lo­ji ala­nı­na gir­miş­tir. İlk kez 1992 yı­lın­da en­do­met­ri­um kan­se­rin­de […]
Nisan 10, 2017

Laparoskopik Over (Yumurtalık) Kist Ameliyatı , Laparoskopik Myom Ameliyatı, Laparoskopik rahim ameliyatı ANKARA

Laparoskopi Laparoskopi jinekolojik her tür operasyonun yapılabildiği kapalı bir ameliyat yöntemidir.Laparoskopik operasyonlar halk arasında Kapalı ameliyat olarak da bilinir. Bu operasyonda göbek deliğinden 10 mm çaplı […]