Eylül 29, 2014
izsiz-cerrahi

İzsiz Cerrahi – Jinekolojik Ameliyatlarda Tek Port Cerrahisi

İzsiz Cerrahi Jinekolojik Ameliyatlarda Tek Port Cerrahisi – İzsiz Cerrahi operasyon geçiren hemen her hasta ameliyat yeri izinin az olması ve iz kalmamasını talep etmektedir. Ameliyat […]
Eylül 29, 2014
kizlik-zari

Pelvik Rekonstrüktif ve Vajinal Estetik Cerrahi

-Himenoplasti (Kızlık zarı tamiri ) Kızlık zarının latince ismi hymendir. Hymen anatomik yapı olarak, vajen girişinde bulunan mukoza katlantısından oluşan zardır. Hormonal etkenlere bağlı olarak zar […]
Eylül 29, 2014
laparoskopi2

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopi Laparoskopi jinekolojik her tür operasyonun yapılabildiği kapalı bir ameliyat yöntemidir.Laparoskopik operasyonlar halk arasında Kapalı ameliyat olarak da bilinir. Bu operasyonda göbek deliğinden 10 mm çaplı […]
Eylül 29, 2014
yumurtalik-kisti

Epitelial Over Kanserleri

Epitelial over kanserleri (yumurtalıkkanseri)gelişmiş ve gelişmekde olan ülkelerde halen jinekolojik kanserler içinde en önemli mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Amerikan Kanser Derneği 1999 yılında 25.200 yeni […]
Eylül 29, 2014
jinekolojik-kanser

Jinekolojik Kanserler Genel Bilgi

Jinekolojik Kanserler Genel Bilgi Endometrium kanseri, over kanseri ve serviks kanseri kadınlarda en sık görülen 3 jinekolojik kanserdir. Her 3 kanserde erken evrede yakalanırsa hastaların yaşam […]
Eylül 29, 2014
jinekolojik üreme

Jinekolojik Kanserlerde Üremenin Korunması

Jinekolojik Kanserlerde Üremenin Korunması Gelişmiş ülkelerdeki kadınların toplum yaşamındaki rollerinin artmasıyla evlenme ve çocuk doğurma yaşlarıde 3 ve 4.dekadlara doğru ilerlemiştir. ABD’de 1990-2002 arasında 35-39 yaşlarındaki […]
Eylül 29, 2014
meme-kanseri

Meme Kanserinde Tarama

Meme Kanserinde Tarama Me­me kan­se­ri ka­dın­lar­da en sık gö­rü­len kan­ser­dir. Se­kiz ka­dın­dan bi­rin­de ya­şam sü­re­sin­ce me­me kan­se­ri ge­liş­mek­te­dir.1Me­me kan­se­ri gö­rül­me sık­lı­ğı böl­ge­le­re ve ya­şa gö­re de­ği­şik­lik […]
Eylül 29, 2014
smear-testi

Rahim Ağzı Kanserinde Tarama Metodları

Dünyada’da ve Türkiye’de Serviks Kanseri ve HPV Yükü: Servikal kanser (rahim ağzı kanserleri) gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen kadın genital sistemi kanserleridir. Gelişmiş ülkelerde giderek […]
Eylül 29, 2014
endometrium-kanseri

Rahim içi (Endometrium) Kanseri

Rahim içi Kanseri (Endometrium Kanseri)kanseri nedir? Endometrium kanseri endometrium olarak isimlendirilen rahim iç zarının kanseridir. Rahim, alt kısımda vajinaya uzanan serviks (rahim ağzı) ve üst kısımda […]
Eylül 29, 2014
hpv-serviks-kanseri

Serviks Kanserlerinde Cerrahi Tedavi

Serviks Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Serviks ( rahim ağzı) kanseri erken dönemde saptandığı zaman küratif (tamamen) tedavinin mümkün olduğu önemli bir hastalıktır. Ancak tarama programlarındaki yaygınlaşmaya karşın, […]
Eylül 29, 2014
virus-hp

HPV – Human Papillomavirus

HPV – Human Papillomavirus Serviks kanseri kadın kanserleri içerisinde ikinci sıklıkta görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 2006 yılında tüm dünyada 510.000 yeni serviks kanseri olgusu […]
Eylül 29, 2014
abdominal-histerektomi-rahmin-alinmasi

Abdominal Histerektomi

Abdominal Histerektomi Tüm Dün­ya’da ji­ne­ko­log­la­rın se­zar­yen ame­li­ya­tın­dan son­ra en sık yap­tık­la­rı ame­li­yat his­te­rek­to­mi­dir ve tüm his­te­rek­to­mi­le­rin %60-70’i ab­do­mi­nal yol­dan ya­pıl­mak­ta­dır.3CDC (Cen­ters for Di­sea­se Con­trol and Pre­ven­ti­on) […]

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Telefon ile Randevu için 0534 517 05 56